สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน สีเทา – ทอง

สีเทา หมายถึง สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด

สีทอง หมายถึง ความดี ความเจริญรุ่งเรือง