ติดต่อเรา
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
-หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์   ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์โทรสาร 0 4535 1005
Facebook : https://web.facebook.com/prkhongchiamwittayakhom


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน