ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
ต้อนรับ ดร.กนิษฐา ทองเลิศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และคณะ (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรี นาฏศิลป์ (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
ต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณครูณัฐปกรณ์ คงรอด (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
ต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณครูปรียานุช จวงจันทร์ (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ จำนวน 3 ท่าน (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงยางวิทยาคม (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2565 (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (อ่าน 0) 23 ต.ค. 65
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต (อ่าน 0) 13 ต.ค. 65
ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตผาแต้ม (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสืออาสา กกต. (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า ส.ธ.ว.คัพ (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการศรีเมืองคัพ ครั้งที่ 2 (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานครั้งที่ 6/ 2565 (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 59 นายเข้ารับการฝึกภาคปกติ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-9 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก (อ่าน 0) 09 ก.ย. 65
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ต้อนรับ ท่านปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 0) 08 ก.ย. 65
นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และคณะ เดินทางมาติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนโขวเจียมวิทยาคม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 0) 05 ก.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Google Sites" ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นคณะท่านผู้บริหารถานศึกษา สหวิทยาเขตรัตนวงษา จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวพรรณิภา สะใบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
พระอาจารย์สมุห์คนอง ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดโขงเจียม มอบทุนการศึกษาฯ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
อบรมโครงการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเพศศึกษารอบด้านประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกระนวน สพป.ขอนแก่น เขต 4 และคณะผู้บริหารถานศึกษา สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สพม.ขอนแก่น (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
กิจกรรมรำลึกครูกลอน สุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งขาติ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
การประชุมร่วมระหว่าง ทีมถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย กับคณะที่ปรึกษาฯ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก, วันต่อต้านยาเสพติดโลก, และกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดประจำปี 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางรัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
วงโยธวาทิตโรงเรียนโขงเจียม (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
กิจกรรมการอบรมสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สพฐ. (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
นายปรีชา ปัดภัย มอบเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1 และ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
มอบเงินช่วยเหลือ นางสาววรรธภร ลามาตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ให้นักเรียนทุกคนมาเรียน ที่โรงเรียน แบบ ON SITE 100 % (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65