ประกาศโรงเรียน
ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมรอบ 2)
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีโดยวิธีการคัดเลือก
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
ประกาศผู้ชนะ การยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การสรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
ร่างประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลกิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง คัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบ 2)
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นของประมูลจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง คัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง แม่บ้าน
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักการภารโรง ปีการศึกษา 2565 ( เพิ่มเติม )
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือก ตาแหน่ง แม่บ้าน
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 65