ผู้บริหาร

นายประภาส สีหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/08/2022
ปรับปรุง 21/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 75076
Page Views 91377
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาทม คำหว้า ตาลสุม
2 โรงเรียนบ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) คำหว้า ตาลสุม 045-406805
3 โรงเรียนบ้านห้วยดู่ คำหว้า ตาลสุม
4 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง คำหว้า ตาลสุม
5 โรงเรียนบ้านจิกลุ่ม จิกเทิง ตาลสุม
6 โรงเรียนบ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) จิกเทิง ตาลสุม
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว จิกเทิง ตาลสุม
8 โรงเรียนบ้านดอนพันชาด ตาลสุม ตาลสุม
9 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน ตาลสุม ตาลสุม 045370500
10 โรงเรียนบ้านดอนตะลี ตาลสุม ตาลสุม
11 โรงเรียนบ้านม่วงโคน ตาลสุม ตาลสุม
12 โรงเรียนบ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) ตาลสุม ตาลสุม
13 โรงเรียนบ้านแก่งกบ ตาลสุม ตาลสุม
14 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ตาลสุม ตาลสุม
15 โรงเรียนบ้านดอนขวาง นาคาย ตาลสุม 0-4537-0680
16 โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง นาคาย ตาลสุม
17 โรงเรียนไมตรีจิตไทย-อเมริกัน นาคาย ตาลสุม
18 โรงเรียนบ้านนาคาย นาคาย ตาลสุม
19 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง ตาลสุม
20 โรงเรียนบ้านหนองโน สำโรง ตาลสุม
21 โรงเรียนบ้านหนองกุง หนองกุง ตาลสุม
22 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย หนองกุง ตาลสุม
23 โรงเรียนบ้านคำเตย หนองกุง ตาลสุม
24 โรงเรียนบ้านกุดชมภู กุดชมภู พิบูลมังสาหาร
25 โรงเรียนบ้านคำเม็กห้วยไผ่ กุดชมภู พิบูลมังสาหาร
26 โรงเรียนบ้านโนนม่วง กุดชมภู พิบูลมังสาหาร
27 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย กุดชมภู พิบูลมังสาหาร (045)442318
28 โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ กุดชมภู พิบูลมังสาหาร
29 โรงเรียนบ้านยอดดอนชี กุดชมภู พิบูลมังสาหาร
30 โรงเรียนบ้านแก่งเจริญ กุดชมภู พิบูลมังสาหาร
31 โรงเรียนบ้านนาเจริญ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
32 โรงเรียนบ้านไทรงาม ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
33 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
34 โรงเรียนบ้านบุ่งคำ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
35 โรงเรียนบ้านภูมะหรี่ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
36 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
37 โรงเรียนบ้านห้วยแดง ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
38 โรงเรียนบ้านแก่งยาง ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
39 โรงเรียนบ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
40 โรงเรียนบ้านม่วงฮี ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
41 โรงเรียนบ้านนาดี ดอนจิก พิบูลมังสาหาร
42 โรงเรียนบ้านชาด ทรายมูล พิบูลมังสาหาร
43 โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) ทรายมูล พิบูลมังสาหาร
44 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม ทรายมูล พิบูลมังสาหาร
45 โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร
46 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร 045384032
47 โรงเรียนบ้านเลิงบาก นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร
48 โรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย บ้านแขม พิบูลมังสาหาร
49 โรงเรียนบ้านหนองคูณ บ้านแขม พิบูลมังสาหาร
50 โรงเรียนบ้านนาชุม บ้านแขม พิบูลมังสาหาร 0979242800
51 โรงเรียนบ้านแขมใต้ บ้านแขม พิบูลมังสาหาร 045370118
52 โรงเรียนบ้านแขมเหนือ บ้านแขม พิบูลมังสาหาร
53 โรงเรียนมัธยมเจริญศึกษา พิบูล พิบูลมังสาหาร
54 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร(วิภาคย์วิทยากร) พิบูล พิบูลมังสาหาร (045) 441052
55 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร พิบูล พิบูลมังสาหาร
56 โรงเรียนมัธยมพิบูลวิทยาลัย พิบูล พิบูลมังสาหาร
57 โรงเรียนบ้านท่าช้าง พิบูล พิบูลมังสาหาร
58 โรงเรียนบ้านนาแก ระเว พิบูลมังสาหาร
59 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว ระเว พิบูลมังสาหาร 045-472068
60 โรงเรียนบ้านนาจาน ระเว พิบูลมังสาหาร 045-406817
61 โรงเรียนบ้านคำผ่าน ระเว พิบูลมังสาหาร 045 - 370619
62 โรงเรียนบ้านบัวแดง หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
63 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
64 โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
65 โรงเรียนบ้านเม็ก หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
66 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
67 โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
68 โรงเรียนบ้านบัวทอง หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
69 โรงเรียนบ้านหนองกอก หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
70 โรงเรียนบ้านโนนยานาง หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
71 โรงเรียนบ้านดอนงัว หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร
72 โรงเรียนอ่างศิลา อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
73 โรงเรียนบ้านดอนก่อ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร 045370550
74 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
75 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
76 โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร
77 โรงเรียนบ้านโนนจันทร์ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร
78 โรงเรียนบ้านโดมประดิษฐ์ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร
79 โรงเรียนบ้านนกเต็น โนนกลาง พิบูลมังสาหาร
80 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) โนนกลาง พิบูลมังสาหาร 045-247346
81 โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร 045370554
82 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร
83 โรงเรียนบ้านดอนโด่โคกเลียบ โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร
84 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร 045403002
85 โรงเรียนบ้านสะพือใต้ โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร
86 โรงเรียนบ้านนาหว้า โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร
87 โรงเรียนบ้านวังพอก โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร 045406815
88 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร
89 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร
90 โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้อ โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร
91 โรงเรียนบ้านโนนข่า โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร
92 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร
93 โรงเรียนบ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร
94 โรงเรียนบ้านปากโดม โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร
95 โรงเรียนบ้านวังแคน โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร
96 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร 045-217417
97 โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร
98 โรงเรียนบ้านเดื่อสะพานโดม โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร
99 โรงเรียนบ้านโนนค้อลุคุ ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร 089-8494385
100 โรงเรียนบ้านโนนสุข ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร
101 โรงเรียนบ้านผักหย่า ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร
102 โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร
103 โรงเรียนบ้านแก่งกอก ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร
104 โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร 0896208038
105 โรงเรียนบ้านขัวแคน คำไหล ศรีเมืองใหม่
106 โรงเรียนบ้านคำไหล คำไหล ศรีเมืองใหม่
107 โรงเรียนบ้านหนองเชือก คำไหล ศรีเมืองใหม่
108 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก คำไหล ศรีเมืองใหม่
109 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดงสำโรง คำไหล ศรีเมืองใหม่
110 โรงเรียนบ้านดอนน้ำคำ คำไหล ศรีเมืองใหม่
111 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง คำไหล ศรีเมืองใหม่
112 โรงเรียนบ้านจุการ คำไหล ศรีเมืองใหม่
113 โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่
114 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา ดอนใหญ่ ศรีเมืองใหม่
115 โรงเรียนบ้านหินโงม ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่
116 โรงเรียนบ้านไร่ ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่
117 โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนือ ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่
118 โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่
119 โรงเรียนบ้านคำเตย นาคำ ศรีเมืองใหม่
120 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน นาคำ ศรีเมืองใหม่
121 โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่ 0800091092
122 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร นาคำ ศรีเมืองใหม่
123 โรงเรียนบ้านโนนกุง นาคำ ศรีเมืองใหม่
124 โรงเรียนบ้านหนองห้าง นาคำ ศรีเมืองใหม่
125 โรงเรียนบ้านนาเอือด นาคำ ศรีเมืองใหม่
126 โรงเรียนอนุบาลตระการทิพย์ นาคำ ศรีเมืองใหม่ 045-399340
127 โรงเรียนบ้านคำหมาไน นาเลิน ศรีเมืองใหม่
128 โรงเรียนบ้านสวาสดิ์ นาเลิน ศรีเมืองใหม่
129 โรงเรียนบ้านนาเลิน นาเลิน ศรีเมืองใหม่
130 โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อย ลาดควาย ศรีเมืองใหม่
131 โรงเรียนบ้านลาดควาย ลาดควาย ศรีเมืองใหม่
132 โรงเรียนบ้านป่ากุงใหญ่ ลาดควาย ศรีเมืองใหม่
133 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว ลาดควาย ศรีเมืองใหม่
134 โรงเรียนบ้านนาโป่งโพน ลาดควาย ศรีเมืองใหม่
135 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น วาริน ศรีเมืองใหม่ 045-406824 045-412455
136 โรงเรียนบ้านหนองหอย วาริน ศรีเมืองใหม่
137 โรงเรียนบ้านจันทัย วาริน ศรีเมืองใหม่
138 โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์ วาริน ศรีเมืองใหม่
139 โรงเรียนบ้านโนนม่วง วาริน ศรีเมืองใหม่
140 โรงเรียนบ้านโนน สงยาง ศรีเมืองใหม่
141 โรงเรียนบ้านสระคำ สงยาง ศรีเมืองใหม่
142 โรงเรียนบ้านโป่ง สงยาง ศรีเมืองใหม่
143 โรงเรียนบ้านสงยาง สงยาง ศรีเมืองใหม่
144 โรงเรียนบ้านคำบง สงยาง ศรีเมืองใหม่
145 โรงเรียนบ้านสิม สงยาง ศรีเมืองใหม่
146 โรงเรียนบ้านภูหล่น สงยาง ศรีเมืองใหม่
147 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สงยาง ศรีเมืองใหม่
148 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
149 โรงเรียนบ้านโหง่นขาม หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
150 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
151 โรงเรียนบ้านหุ่งหลวง หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
152 โรงเรียนบ้านนาคอ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
153 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
154 โรงเรียนบ้านชาด หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
155 โรงเรียนบ้านดงนา หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
156 โรงเรียนบ้านนาทอย หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่
157 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่
158 โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ 081-9669676
159 โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่
160 โรงเรียนบ้านงิ้ว เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่
161 โรงเรียนบ้านแก้งกอก แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ 0816697595
162 โรงเรียนบ้านนาแค แก้งกอก ศรีเมืองใหม่
163 โรงเรียนบ้านสัน แก้งกอก ศรีเมืองใหม่
164 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส คันไร่ สิรินธร
165 โรงเรียนบ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) คันไร่ สิรินธร
166 โรงเรียนบ้านดอนชี คันไร่ สิรินธร
167 โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง คันไร่ สิรินธร
168 โรงเรียนบ้านปากบุ่ง คันไร่ สิรินธร
169 โรงเรียนบ้านคำเขื่อนแก้ว คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
170 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
171 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
172 โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
173 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
174 โรงเรียนบ้านลาดวารี คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
175 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
176 โรงเรียนบ้านคันเปือย คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
177 โรงเรียนบ้านหนองชาด คำเขื่อนแก้ว สิรินธร
178 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล คำเขื่อนแก้ว สิรินธร 366018,366076
179 โรงเรียนบ้านหินสูง ช่องเม็ก สิรินธร
180 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 ช่องเม็ก สิรินธร
181 โรงเรียนบ้านเหล่าอินทร์แปลง ช่องเม็ก สิรินธร
182 โรงเรียนช่องเม็กวิทยา ช่องเม็ก สิรินธร
183 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองบัว ช่องเม็ก สิรินธร
184 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ช่องเม็ก สิรินธร (045) 485017
185 โรงเรียนโรงเรียนวัดศรีอุดม นิคมลำโดมน้อย สิรินธร 0-5383-5688
186 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 นิคมลำโดมน้อย สิรินธร
187 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) นิคมลำโดมน้อย สิรินธร
188 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ นิคมลำโดมน้อย สิรินธร
189 โรงเรียนการกุศลวัดศรีอุดม นิคมลำโดมน้อย สิรินธร
190 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 นิคมลำโดมน้อย สิรินธร
191 โรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี ฝางคำ สิรินธร
192 โรงเรียนบ้านโนนจิก ฝางคำ สิรินธร
193 โรงเรียนบ้านคำก้อม ฝางคำ สิรินธร
194 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ โนนก่อ สิรินธร
195 โรงเรียนบ้านโนนก่อ โนนก่อ สิรินธร
196 โรงเรียนบ้านพลาญชัย โนนก่อ สิรินธร
197 โรงเรียนบ้านแหลมทอง โนนก่อ สิรินธร
198 โรงเรียนบ้านเหล่าคำ โนนก่อ สิรินธร
199 โรงเรียนบ้านบากชุม โนนก่อ สิรินธร
200 โรงเรียนบ้านป่าเลา โนนก่อ สิรินธร
201 โรงเรียนบ้านหนองผือ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม
202 โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง นาโพธิ์กลาง โขงเจียม
203 โรงเรียนบ้านคันท่าเกวียน นาโพธิ์กลาง โขงเจียม
204 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง นาโพธิ์กลาง โขงเจียม
205 โรงเรียนบ้านซะซอม นาโพธิ์กลาง โขงเจียม
206 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม
207 โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่าง หนองแสงใหญ่ โขงเจียม 045370575
208 โรงเรียนบ้านดงบาก หนองแสงใหญ่ โขงเจียม
209 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ หนองแสงใหญ่ โขงเจียม
210 โรงเรียนบ้านหนองแสงใหญ่ หนองแสงใหญ่ โขงเจียม
211 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง หนองแสงใหญ่ โขงเจียม
212 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ หนองแสงใหญ่ โขงเจียม
213 โรงเรียนบ้านนาบัว ห้วยยาง โขงเจียม
214 โรงเรียนบ้านดงดิบ ห้วยยาง โขงเจียม
215 โรงเรียนบ้านดงแถบ ห้วยยาง โขงเจียม 0-4525-8127
216 โรงเรียนบ้านบะไห ห้วยยาง โขงเจียม
217 โรงเรียนบ้านโพนแพง ห้วยยาง โขงเจียม
218 โรงเรียนบ้านกุ่ม ห้วยไผ่ โขงเจียม
219 โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ห้วยไผ่ โขงเจียม
220 โรงเรียนบ้านท่าล้ง ห้วยไผ่ โขงเจียม
221 โรงเรียนบ้านตามุย ห้วยไผ่ โขงเจียม
222 โรงเรียนบ้านด่าน โขงเจียม โขงเจียม
223 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม โขงเจียม โขงเจียม
224 โรงเรียนบ้านตุงลุง โขงเจียม โขงเจียม
225 โรงเรียนบ้านห้วยยาง โขงเจียม โขงเจียม
226 โรงเรียนบ้านเวินบึก โขงเจียม โขงเจียม
227 โรงเรียนบ้านหัวเห่ว โขงเจียม โขงเจียม
228 โรงเรียนบ้านห้วยหมากใต้ โขงเจียม โขงเจียม
229 โรงเรียนบ้านห้วยสะคาม โขงเจียม โขงเจียม